It-ledernetværket har fået ny styregruppe

Netværket ledes og faciliteres fra skoleåret 2018-19 af Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe:

Anders Bjørn Hyltoft, skoleleder, Petersmindeskolen
Arno Vesterholm, it-konsulent, Pædagogik & Læring, Forvaltningen
Connie Tolderlund Hadberg, Skoleleder Grejsdal Skole
Finn Knutzen, afdelingsleder, Ungdomsskolen
Hans Aa. Sørensen, vicechef, Uddannelse & Læring
Karsten Boll, leder af PLC centralt, Pædagogik & Læring
Kia Skovbo Ehlers, afdelingsleder, Kirkebakkeskolen
Mads Bo-Kristensen, Chefkonsulent, Staben, Udannelse & Læring
Michael Frimoth Hansen, afdelingsleder, Thyregod Skole
Niels-Jørgen Poulsen, IT – Drift & Support, Vejle Kommune
Rasmus Rosendahl Graff, afdelingsleder, Pædagogik & Læring
Thomas Østerlund Mortensen, it-konsulent, CSV

Stanford University pris til Vejle, Kolding & Silkeborg

Det tværkommunale skolepartnerskab FabLab@SCHOOLdk får prestigefyldt pris fra Stanford University:

“2018 FabLearn Global Excellence – Organizational Leadership Award”

Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune har siden 2014 samarbejdet med Aarhus Universitet i FabLab@SCHOOLdk om udvikling af teknologi-undervisning i folkeskolen. Det banebrydende samarbejde blev i sidste uge anerkendt på højt internationalt plan, da FabLab@SCHOOLdk på FabLearnEU konferencen i Trondheim modtog 2018 FabLearn Global Excellence – Organizational Leadership Award. Prisen blev overrakt af professor Paulo Blikstein fra Stanford University, USA

FabLab@SCHOOLdk var udvalgt blandt 50 nominerede projekter fra hele verden med begrundelsen, at projektet på fornemmeste vis har formået at:

  • implementere FabLearns princippers for hand-on-undervisning
  • udvikle høj kvalitet i undervisningen med teknologi
  • bygge indsatsen på fortræffelig implementering, skalering og ledelse i organisationen
  • etablere ‘best practice’ på området og dele denne med lokale og internationale netværk.

Til inspiration for andre lande

FabLab@SCHOOLdk fremstår som et fyrtårn i maker-uddannelsen. I samarbejde med Aarhus Universitet har I formået at skabe et stærkt maker-fællesskab. Vi beundrer jeres evne til at demonstrere lederskab, påvirke feltet og tilbyde solid undervisning og professionel udvikling samt støtte initiativer på nationalt niveau. Jeres arbejde kan inspirere andre netværk og lande, og vi håber, at I fortsat vil være til stor inspiration for ledere og underviser verden over, udtaler Paulo Blikstein i nomineringen.

Se mere på FabLab@SCHOOLdk hjemmeside her

Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs

Der er interesse om Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs og Det 21. århundredes kompetencer. Skolechefer, -ledere og forvaltningsfolk fra Aabenraa, Middelfart, Horsens og Favrskov kommuner har den senere tid enten været forbi eller inviteret til oplæg og drøftelser.

7.-8. februar holdt Horsens  skoleforvaltning og skoleledere strategiseminar. Kommunen satser stort på Det 21. århundredes kompetencer, *STEM/STEAM i sammenhæng med  “inspirerende læringsmiljøer”. I den forbindelse var Uddannelse & Læring inviteret til at dele og drøfte strategi, konkrete fremgangsmåder, herunder lokaleindretninger (bl.a. på Kirkebakkeskolen, Søndermarksskolen og Vinding Skole).

*STEM – Science, Technology, Engeneering & Math
STEAM – Science, Technology, Engeneering, Arts & Math

Elevens Digitale Kompetencehjul

Det 21. årh. kompetencer i elevhøjde

I et samfund med stadig mere it skal elever lære at være kritiske undersøgere, analyserende modtagere, målrettede og kreative producenter og ansvarlige deltagere. Platformen Elevens Digitale Kompetencehjul styrker disse fire elevpositioner. Det gør den bl.a. via selvevaluering, fælles refleksioner og øvelser. Et stærkt læremiddel – og ledelsesstrategisk værktøj i Det 21. århundredes skole.

 

Platformen henvender sig til elever i 7.-10. klasse. Center for Digital Dannelse har i et samarbejde med bl.a. Smidstrup-Skærup Skole og Ungdomscenter Vejle udviklet det interaktive kompetencehjul.

Hjulet fokuserer på et centralt tema i Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20, nemlig Det 21. århundredes kompetencer.

Platformen er gratis, men man kan tilkøbe et administrationsmodul, hvor elever, lærere og skole kan opsamle og sammenligne data. På den måde kan eleverne kan se, hvordan deres viden og færdigheder udvikler sig over tid. Det samme kan lærere og ledelse, der ser en didaktisk og strategisk opgave i, at eleverne bliver så dygtige de kan, også når det det 21. århundredes kompetencer.

Der findes ingen facit til Elevens Digitale Kompetencehjul. Elevene kan ikke svare rigtigt eller forkert på de indledende spørgsmål, og øvelserne kan ikke bestås eller dumpes. I stedet er Elevens Digitale Kompetencehjul skabt som et åbent og aktiverende læringsmiljø, hvor elevers egne erfaringer og holdninger bringes i spil.

Øvelserne i Elevens Digitale Kompetencehjul leder eleverne ud på nettet, ned i deres personlige devices og ind i den virkelige verden for at fremme deres rolle som aktive medskabere og kritiske medborgere.

Deltagere i udviklingen fra Vejle Kommune har været:

UngdomsCenter Vejle (10. klasse):
Lis W. Skovsen, Henriette Winther Jacobsen og Per  Bladt.

Smidstrup-Skærup Skole:
Sigurd Nielsen, der har inddraget udskolingsteamet og skolens PALS-team.

Et hav af digitale initiativer – lad dig inspirere!

Få dig et overblik over digitale initiativer i dagtilbud, skole og en række voksenuddannelser i Vejle Kommune. Lad dig inspirere! Tag en snak med kontaktpersonerne. Oversigterne er fremstillet af Mette Malene Pedersen   – pædagog og kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling.

  1. Oversigt over digitale initiativer i dagtilbud og skole. Hent den her
  2. Oversigt over digitale initiativer: Sprogcentret, Ungdomsskolen, Center for Specialundervisning for Unge og voksne, Netværkslokomotiver og VIFIN. Hent den her