Digital dannelse – set ud fra et ledelsesperspektiv

IT-ledernetværksmøde – 14. december 2016

Afholdt på Hotel Munkebjerg, Vejle

  • Chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune, Anette Jensen fra Vejle Kommune og IT ledernetværkets facilitor Torben Møller bød velkommen til dagens temamøde.
  • Ekspertindlæg – Jacob Brøndum Pedersen fra Digitaldannelse.org introducerede os til emnet Digital dannelse som begreb – se hans oplæg her og se hans refleksionsspørgsmål her, hvis du som leder selv ønsker at introducere emnet i dit ledelsesteam.
  • Ekspertindlæg – efterfølgende foldede Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, emnet Digital dannelse ud i unges brug af sociale medier – se hans oplæg her.
  • Brugerindlæg – Skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen i Horsens Kommune havde et oplæg omkringomkring mobilregler og digital dannelse – hent det her.
  • Brugerindlæg – i sit oplæg kom afdelingsleder Heidi Lodal  fra NOVA skolen i Vejle ind på hvordan NOVA skolen praktiserede sin dialogbaserede tilgang til mobilregler.
  • Spørg panelet – efter en walk and talk havde skolelederne mulighed for at få vendt sin undren og spørgsmål til lokale handlemuligheder direkte med panelet af eksperter og praktikere.
  • Afslutningsvis rundede Chef konsulent Mads Bo-Kristensen fra Uddannelse og Læring i Vejle Kommune temamødet af med at præsentere digitaliseringsstrategien for CSV, SCV og Ungdomsskolen, hvori Digital dannelse indgår – se den her.
    Til sidst præsenterede han også Inspirationspjecen udarbejdet af styregruppen omkring Digital dannelse, som er fyldt med inspiration til lederne, som vil igang med arbejdet omkring emnet Digital dannelse – se den her.