Ordblindepatruljen.dk

Nu er muligheden der for at få gratis hjælp ift. ordblinde elever!
Kom om mød Vejle Kommunes nye Kompetencecenter for ordblindepatruljen.dk, og hør mere om de 3 ordblindepakker:
Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer Bliv samtidig klogere på den kommunale ordblindestrategi v. læsekonsulenterne.

Dato: 10. oktober kl, 8:45 – kl. 13:00
Sted: Petersmindeskolen, Teatersalen
Tilmelding senest den 29. september: anilu@vejle.dk

Overskrifterne for dagen er:

  • Præsentation af den kommunale strategi på ordblindeområdet v. læsekonsulenterne.
  • Proces og indhold fra Mølholm skoles arbejde med vejledning og handleplan for ordblindeområdet v.  afdelingsleder og læsevejleder.
  • Præsentation af Kompetencecenter for ordblindepatrulje.dk v. Lance Luscombe, Sisse Boll og Jesper Bøgild.

Undervejs vil der være mulighed for at reflektere over og arbejde med egen skoles lokale indsatser. Dagsorden og bilag sendes inden mødet via mail til skolelederne og i Skolekom-konferencen til læsevejlederne.

Med venlig hilsen   Lance Luscombe Skoleleder (mobil 2374 5595)

Bemærk: Dette tilbud gælder i første omgang Vejle Kommunes skoler. Hvis du har spørgsmål til patruljen og dens arbejde, så kontakt undertegnede.