Elevens Digitale Kompetencehjul

Det 21. årh. kompetencer i elevhøjde

I et samfund med stadig mere it skal elever lære at være kritiske undersøgere, analyserende modtagere, målrettede og kreative producenter og ansvarlige deltagere. Platformen Elevens Digitale Kompetencehjul styrker disse fire elevpositioner. Det gør den bl.a. via selvevaluering, fælles refleksioner og øvelser. Et stærkt læremiddel – og ledelsesstrategisk værktøj i Det 21. århundredes skole.

 

Platformen henvender sig til elever i 7.-10. klasse. Center for Digital Dannelse har i et samarbejde med bl.a. Smidstrup-Skærup Skole og Ungdomscenter Vejle udviklet det interaktive kompetencehjul.

Hjulet fokuserer på et centralt tema i Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20, nemlig Det 21. århundredes kompetencer.

Platformen er gratis, men man kan tilkøbe et administrationsmodul, hvor elever, lærere og skole kan opsamle og sammenligne data. På den måde kan eleverne kan se, hvordan deres viden og færdigheder udvikler sig over tid. Det samme kan lærere og ledelse, der ser en didaktisk og strategisk opgave i, at eleverne bliver så dygtige de kan, også når det det 21. århundredes kompetencer.

Der findes ingen facit til Elevens Digitale Kompetencehjul. Elevene kan ikke svare rigtigt eller forkert på de indledende spørgsmål, og øvelserne kan ikke bestås eller dumpes. I stedet er Elevens Digitale Kompetencehjul skabt som et åbent og aktiverende læringsmiljø, hvor elevers egne erfaringer og holdninger bringes i spil.

Øvelserne i Elevens Digitale Kompetencehjul leder eleverne ud på nettet, ned i deres personlige devices og ind i den virkelige verden for at fremme deres rolle som aktive medskabere og kritiske medborgere.

Deltagere i udviklingen fra Vejle Kommune har været:

UngdomsCenter Vejle (10. klasse):
Lis W. Skovsen, Henriette Winther Jacobsen og Per  Bladt.

Smidstrup-Skærup Skole:
Sigurd Nielsen, der har inddraget udskolingsteamet og skolens PALS-team.