Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs

Der er interesse om Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs og Det 21. århundredes kompetencer. Skolechefer, -ledere og forvaltningsfolk fra Aabenraa, Middelfart, Horsens og Favrskov kommuner har den senere tid enten været forbi eller inviteret til oplæg og drøftelser.

7.-8. februar holdt Horsens  skoleforvaltning og skoleledere strategiseminar. Kommunen satser stort på Det 21. århundredes kompetencer, *STEM/STEAM i sammenhæng med  “inspirerende læringsmiljøer”. I den forbindelse var Uddannelse & Læring inviteret til at dele og drøfte strategi, konkrete fremgangsmåder, herunder lokaleindretninger (bl.a. på Kirkebakkeskolen, Søndermarksskolen og Vinding Skole).

*STEM – Science, Technology, Engeneering & Math
STEAM – Science, Technology, Engeneering, Arts & Math