Digital dannelse – set ud fra et ledelsesperspektiv

IT-ledernetværksmøde – 14. december 2016

Afholdt på Hotel Munkebjerg, Vejle

 • Chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune, Anette Jensen fra Vejle Kommune og IT ledernetværkets facilitor Torben Møller bød velkommen til dagens temamøde.
 • Ekspertindlæg – Jacob Brøndum Pedersen fra Digitaldannelse.org introducerede os til emnet Digital dannelse som begreb – se hans oplæg her og se hans refleksionsspørgsmål her, hvis du som leder selv ønsker at introducere emnet i dit ledelsesteam.
 • Ekspertindlæg – efterfølgende foldede Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, emnet Digital dannelse ud i unges brug af sociale medier – se hans oplæg her.
 • Brugerindlæg – Skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen i Horsens Kommune havde et oplæg omkringomkring mobilregler og digital dannelse – hent det her.
 • Brugerindlæg – i sit oplæg kom afdelingsleder Heidi Lodal  fra NOVA skolen i Vejle ind på hvordan NOVA skolen praktiserede sin dialogbaserede tilgang til mobilregler.
 • Spørg panelet – efter en walk and talk havde skolelederne mulighed for at få vendt sin undren og spørgsmål til lokale handlemuligheder direkte med panelet af eksperter og praktikere.
 • Afslutningsvis rundede Chef konsulent Mads Bo-Kristensen fra Uddannelse og Læring i Vejle Kommune temamødet af med at præsentere digitaliseringsstrategien for CSV, SCV og Ungdomsskolen, hvori Digital dannelse indgår – se den her.
  Til sidst præsenterede han også Inspirationspjecen udarbejdet af styregruppen omkring Digital dannelse, som er fyldt med inspiration til lederne, som vil igang med arbejdet omkring emnet Digital dannelse – se den her.

Programmet for temamødet DEC 2016 er ude nu

Digital dannelse

Temaet for næste ITledernetværksmøde er “Digital Dannelse”. Børn og unge anvender og kommunikerer digitalt i dag. Har du som leder en forståelse af den sociale medievirkelighed børn og unge lever i? Hvad betyder det for dig som leder og har ledelsen gjort sig overvejelser og taget stilling?

Vi har eksperter og praktikere på området klar til en debat 14 DEC 2016.

Husk tøj og fodtøj til en Walk and talk i området omkring Hotel Munkebjerg.

Se hele programmet for ITledernetværksmødet den 14 DEC 2016.

Ledelse af læringsplatform og datainformeret undervisning

IT-ledernetværksmøde – 24. august 2016

Temamødet omhandlede “Ledelse af læringsplatform og datainformeret undervisning”, hvor ca. 130 skoleledere deltog aktivt og engagerede i programmet.

Se et sammendrag af Temamødet herover

Indhold

 • Skoleleder Lance Luscombe fra Smidstrup Skærup skole, bød på vegne af Vejle IT skoleledernetværkets styregruppe velkommen til dagens temamøde. Hent hans præsentation her.
 • Ekspertindlæg – René Husted fra MinUddannelse fortalte om mulighederne i platformens ledelsescockpit og hvad det kan i forhold til lederens hverdag – hvordan kan lederen hente data til brug i daglig praksis?
 • Brugerindlæg – Viceskoleleder Gitte Pedersen fra Hældagerskolen orienterede om sine erfaringer med implementeringen af læringsplatformen MinUddannelse. Hent hendes præsentation her.
 • Diskussion – efter bordvis dialog mellem skolelederne,  var der drøftelser mellem både skolelederne, eksperterne og brugerne omkring ønsker til MinUddannelse og implementeringen af læringsplatformen.
 • Ekspertindlæg – Lektor Ulla Ringtved kom med et oplæg omkring Learning Analytics/Data informeret undervisning – hvilken indvirkning har det på uddannelse, læring og ledelse fremadrettet – Hent hendes præsentation her.