Stanford University pris til Vejle, Kolding & Silkeborg

Det tværkommunale skolepartnerskab FabLab@SCHOOLdk får prestigefyldt pris fra Stanford University:

“2018 FabLearn Global Excellence – Organizational Leadership Award”

Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune har siden 2014 samarbejdet med Aarhus Universitet i FabLab@SCHOOLdk om udvikling af teknologi-undervisning i folkeskolen. Det banebrydende samarbejde blev i sidste uge anerkendt på højt internationalt plan, da FabLab@SCHOOLdk på FabLearnEU konferencen i Trondheim modtog 2018 FabLearn Global Excellence – Organizational Leadership Award. Prisen blev overrakt af professor Paulo Blikstein fra Stanford University, USA

FabLab@SCHOOLdk var udvalgt blandt 50 nominerede projekter fra hele verden med begrundelsen, at projektet på fornemmeste vis har formået at:

  • implementere FabLearns princippers for hand-on-undervisning
  • udvikle høj kvalitet i undervisningen med teknologi
  • bygge indsatsen på fortræffelig implementering, skalering og ledelse i organisationen
  • etablere ‘best practice’ på området og dele denne med lokale og internationale netværk.

Til inspiration for andre lande

FabLab@SCHOOLdk fremstår som et fyrtårn i maker-uddannelsen. I samarbejde med Aarhus Universitet har I formået at skabe et stærkt maker-fællesskab. Vi beundrer jeres evne til at demonstrere lederskab, påvirke feltet og tilbyde solid undervisning og professionel udvikling samt støtte initiativer på nationalt niveau. Jeres arbejde kan inspirere andre netværk og lande, og vi håber, at I fortsat vil være til stor inspiration for ledere og underviser verden over, udtaler Paulo Blikstein i nomineringen.

Se mere på FabLab@SCHOOLdk hjemmeside her

Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs

Der er interesse om Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs og Det 21. århundredes kompetencer. Skolechefer, -ledere og forvaltningsfolk fra Aabenraa, Middelfart, Horsens og Favrskov kommuner har den senere tid enten været forbi eller inviteret til oplæg og drøftelser.

7.-8. februar holdt Horsens  skoleforvaltning og skoleledere strategiseminar. Kommunen satser stort på Det 21. århundredes kompetencer, *STEM/STEAM i sammenhæng med  “inspirerende læringsmiljøer”. I den forbindelse var Uddannelse & Læring inviteret til at dele og drøfte strategi, konkrete fremgangsmåder, herunder lokaleindretninger (bl.a. på Kirkebakkeskolen, Søndermarksskolen og Vinding Skole).

*STEM – Science, Technology, Engeneering & Math
STEAM – Science, Technology, Engeneering, Arts & Math

Elevens Digitale Kompetencehjul

Det 21. årh. kompetencer i elevhøjde

I et samfund med stadig mere it skal elever lære at være kritiske undersøgere, analyserende modtagere, målrettede og kreative producenter og ansvarlige deltagere. Platformen Elevens Digitale Kompetencehjul styrker disse fire elevpositioner. Det gør den bl.a. via selvevaluering, fælles refleksioner og øvelser. Et stærkt læremiddel – og ledelsesstrategisk værktøj i Det 21. århundredes skole.

 

Platformen henvender sig til elever i 7.-10. klasse. Center for Digital Dannelse har i et samarbejde med bl.a. Smidstrup-Skærup Skole og Ungdomscenter Vejle udviklet det interaktive kompetencehjul.

Hjulet fokuserer på et centralt tema i Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20, nemlig Det 21. århundredes kompetencer.

Platformen er gratis, men man kan tilkøbe et administrationsmodul, hvor elever, lærere og skole kan opsamle og sammenligne data. På den måde kan eleverne kan se, hvordan deres viden og færdigheder udvikler sig over tid. Det samme kan lærere og ledelse, der ser en didaktisk og strategisk opgave i, at eleverne bliver så dygtige de kan, også når det det 21. århundredes kompetencer.

Der findes ingen facit til Elevens Digitale Kompetencehjul. Elevene kan ikke svare rigtigt eller forkert på de indledende spørgsmål, og øvelserne kan ikke bestås eller dumpes. I stedet er Elevens Digitale Kompetencehjul skabt som et åbent og aktiverende læringsmiljø, hvor elevers egne erfaringer og holdninger bringes i spil.

Øvelserne i Elevens Digitale Kompetencehjul leder eleverne ud på nettet, ned i deres personlige devices og ind i den virkelige verden for at fremme deres rolle som aktive medskabere og kritiske medborgere.

Deltagere i udviklingen fra Vejle Kommune har været:

UngdomsCenter Vejle (10. klasse):
Lis W. Skovsen, Henriette Winther Jacobsen og Per  Bladt.

Smidstrup-Skærup Skole:
Sigurd Nielsen, der har inddraget udskolingsteamet og skolens PALS-team.

Det 21. århundredes kompetencer i Vejle Kommune

Det 21. århundredes kompetencer – fokus og initiativer i Uddannelse & Læring, Vejle

Se eller gense filmoptagelsen af Charlotte Agerby Schultz og Mads-Bo Kristensens oplæg om “Det 21. århundredes kompetencer – fokus og initiativer i Uddannelse & Læring, Vejle” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes læringsfærdigheder i Folkeskolen

Hvordan arbejder man med det 21. århundredes læringsfærdigheder?

Se Henriette Jacobsen og Lis Winni Skousen fortælle om, hvordan de på Ungdomscenter Vejle har arbejdet med det 21. århundredes læringsfærdigheder.
Læs også deres præsentation (på nedenstående link) fra netværksmødet 30. august 2017, for 160 skoleledere, hvor de illustrerede deres  erfaringer med praksis eksempler.