Programmering i Folkeskolen

21st Century Skills, teknologiforståelse og digital dannelse

Se eller gense videooptagelsen af Anja Emilie Madsens oplæg om “Programmering i folkeskolen – kan eleverne programmere sig til 21st century skills, teknologiforståelse og digital dannelse?” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes kompetencer i praksis

Det 21. århundredes kompetencer i Folkeskolen

Se eller gense filmoptagelsen af det praksisnære oplæg fra Henriette Jacobsen og Lis W. Skousen, Ungdomscenter Vejle, om “Det 21. århundredes læringsfærdigheder – Sådan gør vi på vores skole” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Ordblindepatruljen.dk

Hvordan støtter Ordblindepatruljen?

Se eller gense Ordblindepatruljen.dks oplæg om hvordan støtter Ordblindepatruljen op om ordblinde i hverdagen? – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring Kompenserende og kvalificerende IT, på Firkløverskolen, Give 18. maj 2017.

Kvalificerende og kompenserende IT

Oplæg om Kvalificerende og kompenserende IT

Se eller gense læsekonsulenterne Olga Snor og Anita Lundkvists oplæg om “Kvalificerende og kompenserende IT” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring Kompenserende og kvalificerende IT, på Firkløverskolen, Give 18. maj 2017.

Jesper Sehested – et liv som ordblind

Etlivsomordblind.dk

Se Jesper Sehesteds oplæg til sin deltagelse på IT ledernes temamøde 18. maj om kompenserende IT

 

http://www.itlederen.dk/event/itledernetvaerksmoede-maj-2017/ kan du nu gå ind og se et mere detaljeret program for ITleder netværksmødet 18. maj 2017.

Tag gerne en lærer/pædagog med til netværksmødet fx, skolens IT-vejleder eller læsevejleder (Max tre stk pr skole).

Husk tilmelding

Af hensyn til kaffe og rundstykker, bedes du melde din deltagelse + eventuelle ekstra deltagere til facilitator Torben Møller, senest mandag den 15. maj 2017, kl. 15.00 ved at udfylde formularen:  https://goo.gl/forms/CDXs6gq64MrRuei72

Programmet for ITleder netværksmødet maj 2017 er klar

Temaet for næste ITleder netværksmøde maj 2017 er “Kompenserende IT”

http://www.itlederen.dk/event/itledernetvaerksmoede-maj-2017/ kan du nu gå ind og se et mere detaljeret program for ITleder netværksmødet 18. maj 2017.

Tag gerne en lærer/pædagog med til netværksmødet fx, skolens IT-vejleder eller læsevejleder (Max tre stk pr skole).

Husk tilmelding

Af hensyn til kaffe og rundstykker, bedes du melde din deltagelse + eventuelle ekstra deltagere til facilitator Torben Møller, senest mandag den 15. maj 2017, kl. 15.00 ved at udfylde formularen:  https://goo.gl/forms/CDXs6gq64MrRuei72

Digitalisering i Folkeskolen

Hvordan griber man digitalisering i Folkeskolen an?

Se eller gense oplægget af Jacob Brøndum fra Digitaldannelse.org om forskellige måder at arbejde med digitalisering i Folkeskolen på.

Oplægget blev afholdt på IT ledernetværksmødet 20. april 2017 på Børne og Unge Center Vejle.

Programmet for ITleder netværksmødet april 2017 er klar

Programmet for 20. april 2017

http://www.itlederen.dk/event/297/ kan du gå ind og se et mere detaljeret program for ITleder netværksmødet 20. april 2017.

Foto af Jacob Brøndum Pedersern
Jacob

Udover oplæg fra skoleleder Connie Tolderlund Hadberg fra Grejsdal Skole som vil introducere os til hvordan de som skole konkret har arbejdet med begrebet digital dannelse, kommer skoleleder Lance Luscombe fra Smidstrup Skærup skole med et oplæg om den forældrepjece vedrørende sociale medier, som er udarbejdet dér.

Herudover kommer Jacob Brøndum fra Digitaldannelse.org med et oplæg om forskellige måder at arbejde med digitalisering i Folkeskolen på.