It-ledernetværket har fået ny styregruppe

Netværket ledes og faciliteres fra skoleåret 2018-19 af Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe:

Anders Bjørn Hyltoft, skoleleder, Petersmindeskolen
Arno Vesterholm, it-konsulent, Pædagogik & Læring, Forvaltningen
Connie Tolderlund Hadberg, Skoleleder Grejsdal Skole
Finn Knutzen, afdelingsleder, Ungdomsskolen
Hans Aa. Sørensen, vicechef, Uddannelse & Læring
Karsten Boll, leder af PLC centralt, Pædagogik & Læring
Kia Skovbo Ehlers, afdelingsleder, Kirkebakkeskolen
Mads Bo-Kristensen, Chefkonsulent, Staben, Udannelse & Læring
Michael Frimoth Hansen, afdelingsleder, Thyregod Skole
Niels-Jørgen Poulsen, IT – Drift & Support, Vejle Kommune
Rasmus Rosendahl Graff, afdelingsleder, Pædagogik & Læring
Thomas Østerlund Mortensen, it-konsulent, CSV

Programmering i Folkeskolen

21st Century Skills, teknologiforståelse og digital dannelse

Se eller gense videooptagelsen af Anja Emilie Madsens oplæg om “Programmering i folkeskolen – kan eleverne programmere sig til 21st century skills, teknologiforståelse og digital dannelse?” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes kompetencer i praksis

Det 21. århundredes kompetencer i Folkeskolen

Se eller gense filmoptagelsen af det praksisnære oplæg fra Henriette Jacobsen og Lis W. Skousen, Ungdomscenter Vejle, om “Det 21. århundredes læringsfærdigheder – Sådan gør vi på vores skole” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Ordblindepatruljen.dk

Hvordan støtter Ordblindepatruljen?

Se eller gense Ordblindepatruljen.dks oplæg om hvordan støtter Ordblindepatruljen op om ordblinde i hverdagen? – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring Kompenserende og kvalificerende IT, på Firkløverskolen, Give 18. maj 2017.

Jesper Sehested – et liv som ordblind

Etlivsomordblind.dk

Se Jesper Sehesteds oplæg til sin deltagelse på IT ledernes temamøde 18. maj om kompenserende IT

 

http://www.itlederen.dk/event/itledernetvaerksmoede-maj-2017/ kan du nu gå ind og se et mere detaljeret program for ITleder netværksmødet 18. maj 2017.

Tag gerne en lærer/pædagog med til netværksmødet fx, skolens IT-vejleder eller læsevejleder (Max tre stk pr skole).

Husk tilmelding

Af hensyn til kaffe og rundstykker, bedes du melde din deltagelse + eventuelle ekstra deltagere til facilitator Torben Møller, senest mandag den 15. maj 2017, kl. 15.00 ved at udfylde formularen:  https://goo.gl/forms/CDXs6gq64MrRuei72

Programmet for ITleder netværksmødet maj 2017 er klar

Temaet for næste ITleder netværksmøde maj 2017 er “Kompenserende IT”

http://www.itlederen.dk/event/itledernetvaerksmoede-maj-2017/ kan du nu gå ind og se et mere detaljeret program for ITleder netværksmødet 18. maj 2017.

Tag gerne en lærer/pædagog med til netværksmødet fx, skolens IT-vejleder eller læsevejleder (Max tre stk pr skole).

Husk tilmelding

Af hensyn til kaffe og rundstykker, bedes du melde din deltagelse + eventuelle ekstra deltagere til facilitator Torben Møller, senest mandag den 15. maj 2017, kl. 15.00 ved at udfylde formularen:  https://goo.gl/forms/CDXs6gq64MrRuei72

Digitalisering i Folkeskolen

Hvordan griber man digitalisering i Folkeskolen an?

Se eller gense oplægget af Jacob Brøndum fra Digitaldannelse.org om forskellige måder at arbejde med digitalisering i Folkeskolen på.

Oplægget blev afholdt på IT ledernetværksmødet 20. april 2017 på Børne og Unge Center Vejle.