Ordblindepatruljen.dk

Nu er muligheden der for at få gratis hjælp ift. ordblinde elever!
Kom om mød Vejle Kommunes nye Kompetencecenter for ordblindepatruljen.dk, og hør mere om de 3 ordblindepakker:
Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer Bliv samtidig klogere på den kommunale ordblindestrategi v. læsekonsulenterne.

Dato: 10. oktober kl, 8:45 – kl. 13:00
Sted: Petersmindeskolen, Teatersalen
Tilmelding senest den 29. september: anilu@vejle.dk

Overskrifterne for dagen er:

 • Præsentation af den kommunale strategi på ordblindeområdet v. læsekonsulenterne.
 • Proces og indhold fra Mølholm skoles arbejde med vejledning og handleplan for ordblindeområdet v.  afdelingsleder og læsevejleder.
 • Præsentation af Kompetencecenter for ordblindepatrulje.dk v. Lance Luscombe, Sisse Boll og Jesper Bøgild.

Undervejs vil der være mulighed for at reflektere over og arbejde med egen skoles lokale indsatser. Dagsorden og bilag sendes inden mødet via mail til skolelederne og i Skolekom-konferencen til læsevejlederne.

Med venlig hilsen   Lance Luscombe Skoleleder (mobil 2374 5595)

Bemærk: Dette tilbud gælder i første omgang Vejle Kommunes skoler. Hvis du har spørgsmål til patruljen og dens arbejde, så kontakt undertegnede.

ITledernetværksmøde MAJ 2017

Dagsorden for ITledernetværksmødet MAJ 2017

Tema: Kompenserende IT

 • OBS tag gerne en lærer/pædagog med til netværksmødet fx, skolens IT-vejleder eller læsevejleder (Max tre stk pr skole).
  Meld din deltagelse + eventuelle ekstra deltagere til facilitator Torben Møller (på denne formular), senest mandag den 15. maj 2017, kl. 15.00 på https://goo.gl/forms/CDXs6gq64MrRuei72 
 • [10 min] Velkomst ved Torben Møller og Lance Luscombe
 • [20 min] Kompenserende og kvalificerende IT ved læsekonsulenterne Olga Snor og Anita Lundkvist
 • [60 min] “Hvad vil det sige at være ordblind”? ved Jesper Sehested Jensen
  • hvad vil det sige at være ordblind?
  • Hvilke muligheder og hjælpemidler findes der?
  • Hvordan hjælper vi bedst ordblinde videre?
 • [10 min]  Netværkspause
 • [20 min] Ordblindepatruljen
   – Hvordan støtter Ordblindepatruljen op om ordblinde i hverdagen?, ved Sisse Damgaard Boll og Lance Luscombe, Ordblindepatruljen
 • [30 min] Bordvise drøftelser om skolens strategi på området – hvad kan vi gøre bedre?