Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs

Der er interesse om Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs og Det 21. århundredes kompetencer. Skolechefer, -ledere og forvaltningsfolk fra Aabenraa, Middelfart, Horsens og Favrskov kommuner har den senere tid enten været forbi eller inviteret til oplæg og drøftelser.

7.-8. februar holdt Horsens  skoleforvaltning og skoleledere strategiseminar. Kommunen satser stort på Det 21. århundredes kompetencer, *STEM/STEAM i sammenhæng med  “inspirerende læringsmiljøer”. I den forbindelse var Uddannelse & Læring inviteret til at dele og drøfte strategi, konkrete fremgangsmåder, herunder lokaleindretninger (bl.a. på Kirkebakkeskolen, Søndermarksskolen og Vinding Skole).

*STEM – Science, Technology, Engeneering & Math
STEAM – Science, Technology, Engeneering, Arts & Math

Elevens Digitale Kompetencehjul

Det 21. årh. kompetencer i elevhøjde

I et samfund med stadig mere it skal elever lære at være kritiske undersøgere, analyserende modtagere, målrettede og kreative producenter og ansvarlige deltagere. Platformen Elevens Digitale Kompetencehjul styrker disse fire elevpositioner. Det gør den bl.a. via selvevaluering, fælles refleksioner og øvelser. Et stærkt læremiddel – og ledelsesstrategisk værktøj i Det 21. århundredes skole.

 

Platformen henvender sig til elever i 7.-10. klasse. Center for Digital Dannelse har i et samarbejde med bl.a. Smidstrup-Skærup Skole og Ungdomscenter Vejle udviklet det interaktive kompetencehjul.

Hjulet fokuserer på et centralt tema i Vejle Kommunes strategi Den digitale skole 2016-20, nemlig Det 21. århundredes kompetencer.

Platformen er gratis, men man kan tilkøbe et administrationsmodul, hvor elever, lærere og skole kan opsamle og sammenligne data. På den måde kan eleverne kan se, hvordan deres viden og færdigheder udvikler sig over tid. Det samme kan lærere og ledelse, der ser en didaktisk og strategisk opgave i, at eleverne bliver så dygtige de kan, også når det det 21. århundredes kompetencer.

Der findes ingen facit til Elevens Digitale Kompetencehjul. Elevene kan ikke svare rigtigt eller forkert på de indledende spørgsmål, og øvelserne kan ikke bestås eller dumpes. I stedet er Elevens Digitale Kompetencehjul skabt som et åbent og aktiverende læringsmiljø, hvor elevers egne erfaringer og holdninger bringes i spil.

Øvelserne i Elevens Digitale Kompetencehjul leder eleverne ud på nettet, ned i deres personlige devices og ind i den virkelige verden for at fremme deres rolle som aktive medskabere og kritiske medborgere.

Deltagere i udviklingen fra Vejle Kommune har været:

UngdomsCenter Vejle (10. klasse):
Lis W. Skovsen, Henriette Winther Jacobsen og Per  Bladt.

Smidstrup-Skærup Skole:
Sigurd Nielsen, der har inddraget udskolingsteamet og skolens PALS-team.

Et hav af digitale initiativer – lad dig inspirere!

Få dig et overblik over digitale initiativer i dagtilbud, skole og en række voksenuddannelser i Vejle Kommune. Lad dig inspirere! Tag en snak med kontaktpersonerne. Oversigterne er fremstillet af Mette Malene Pedersen   – pædagog og kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling.

  1. Oversigt over digitale initiativer i dagtilbud og skole. Hent den her
  2. Oversigt over digitale initiativer: Sprogcentret, Ungdomsskolen, Center for Specialundervisning for Unge og voksne, Netværkslokomotiver og VIFIN. Hent den her

Ordblindepatruljen.dk

Nu er muligheden der for at få gratis hjælp ift. ordblinde elever!
Kom om mød Vejle Kommunes nye Kompetencecenter for ordblindepatruljen.dk, og hør mere om de 3 ordblindepakker:
Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer Bliv samtidig klogere på den kommunale ordblindestrategi v. læsekonsulenterne.

Dato: 10. oktober kl, 8:45 – kl. 13:00
Sted: Petersmindeskolen, Teatersalen
Tilmelding senest den 29. september: anilu@vejle.dk

Overskrifterne for dagen er:

  • Præsentation af den kommunale strategi på ordblindeområdet v. læsekonsulenterne.
  • Proces og indhold fra Mølholm skoles arbejde med vejledning og handleplan for ordblindeområdet v.  afdelingsleder og læsevejleder.
  • Præsentation af Kompetencecenter for ordblindepatrulje.dk v. Lance Luscombe, Sisse Boll og Jesper Bøgild.

Undervejs vil der være mulighed for at reflektere over og arbejde med egen skoles lokale indsatser. Dagsorden og bilag sendes inden mødet via mail til skolelederne og i Skolekom-konferencen til læsevejlederne.

Med venlig hilsen   Lance Luscombe Skoleleder (mobil 2374 5595)

Bemærk: Dette tilbud gælder i første omgang Vejle Kommunes skoler. Hvis du har spørgsmål til patruljen og dens arbejde, så kontakt undertegnede.