Et hav af digitale initiativer – lad dig inspirere!

Få dig et overblik over digitale initiativer i dagtilbud, skole og en række voksenuddannelser i Vejle Kommune. Lad dig inspirere! Tag en snak med kontaktpersonerne. Oversigterne er fremstillet af Mette Malene Pedersen   – pædagog og kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling.

  1. Oversigt over digitale initiativer i dagtilbud og skole. Hent den her
  2. Oversigt over digitale initiativer: Sprogcentret, Ungdomsskolen, Center for Specialundervisning for Unge og voksne, Netværkslokomotiver og VIFIN. Hent den her

Ordblindepatruljen.dk

Nu er muligheden der for at få gratis hjælp ift. ordblinde elever!
Kom om mød Vejle Kommunes nye Kompetencecenter for ordblindepatruljen.dk, og hør mere om de 3 ordblindepakker:
Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer Bliv samtidig klogere på den kommunale ordblindestrategi v. læsekonsulenterne.

Dato: 10. oktober kl, 8:45 – kl. 13:00
Sted: Petersmindeskolen, Teatersalen
Tilmelding senest den 29. september: anilu@vejle.dk

Overskrifterne for dagen er:

  • Præsentation af den kommunale strategi på ordblindeområdet v. læsekonsulenterne.
  • Proces og indhold fra Mølholm skoles arbejde med vejledning og handleplan for ordblindeområdet v.  afdelingsleder og læsevejleder.
  • Præsentation af Kompetencecenter for ordblindepatrulje.dk v. Lance Luscombe, Sisse Boll og Jesper Bøgild.

Undervejs vil der være mulighed for at reflektere over og arbejde med egen skoles lokale indsatser. Dagsorden og bilag sendes inden mødet via mail til skolelederne og i Skolekom-konferencen til læsevejlederne.

Med venlig hilsen   Lance Luscombe Skoleleder (mobil 2374 5595)

Bemærk: Dette tilbud gælder i første omgang Vejle Kommunes skoler. Hvis du har spørgsmål til patruljen og dens arbejde, så kontakt undertegnede.