ITledernetværksmødet DEC 2017

07dec2017
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

ITledernetværksmøde i Vejle Kommune

Fra 13.30 til 16.00

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Dagsorden for ITledernetværksmødet DEC 2017

Tema: Ledelse af digitalisering i naturfag
Temamødet sammensættes af både indlæg og stande

 • 5 min [13.30-13.35] - Velkomst ved facilitator og skoleleder Connie Tolderlund Hadbjerg & Viceskoleleder Michael Frimoth Hansen (nye medlemmer af styregruppen)
 • 15 min. [13.35-13.50] Teknologien i naturfag v/ naturfaglig konsulent, Line Kastorp Kok
  • I naturfagene skal vi arbejde med de 4 naturfaglige kompetencer:
   • Undersøgelse,
   • Modellering,
   • perspektivering og
   • Kommunikation

Tre praksis eksempler på IT i naturfag

 • 10 min. [13.50-14.00] Jacob Knudsen, Udviklingskonsulent, VIFIN fortæller om: "Familien Robot på tur" - tre konkrete eksempler på hvordan man på en legende og kreativ vis kan arbejde med “Robotter, programmering og fortælling i dagtilbud og indskoling”

 • 10 min. [14.00-14.10] Anna Clausen underviser på mellemtrinnet, Firkløver skolen fortæller om: "Fra indskoling til mellemtrin" - Hvordan kan Lego WeDo bruges i indskolingen og Lego mindstorm på mellemtrinnet?
   
 • 10 min. [14.10-14.20] Anette Fonder, Firehøje Skolen, underviser i naturfag i udskolingen, hun fortæller os om “Data logging: SPUTNIKCHOK eller sund fornuft?”

 • 30 min. [14.20-14.50] Lance Luscombe, fra Smidstrup Skærup Skole: "Hvilken retning går digitalisering i naturfagene og hvad skal jeg være opmærksom på som leder?", 

 • 20 min. [14.50-15.10] Netværkspause

Stande og videndeling

 • 5 min. [15.10-15.15] Rammesætning ved Line Kastrup Kok
 • 40 min. [15.15-15.55] Besøg standene med KONKRETE FORLØB hvor naturfagslærerne fortæller om deres arbejde med teknologi i undervisningen
 • Alle oplægsholdere har hver en stand hvor de viser konkrete teknologiske undervisningsmaterialer
 • Stand 1: Peter Dahl, Vinding Skole - Viser hvordan Vinding Skole gør brug af deres Maker Space (VindingMakerLab) tværfagligt mellem sciencefagene og som digitalt værksted til skolens projekter. 
 • Stand 2: Udviklingskonsulenterne Jacob Knudsen og Anne Charlotte Petersen fra VIFIN - viser teknologi i dagtilbud og indskolingen
 • Stand 3: Annette Fonder, Firehøjeskolen - konkret anvendelse af datalogging
 • Stand 4: Anna Clausen fra Firkløverskolen om teknologi som fagligt indhold på mellemtrinnet.
 • Stand 5: Jacob Rønnow, Fælleshåb skolen viser hvordan man kan Organisere og strukturere ved brug af Google drev som didaktisk værktøj.

 • 5 min. [15.55-16.00] Afrunding - annoncering af næste temamøde