IT ledernetværksmøde DEC 2016

14dec2016
14dec2016
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

IT ledernetværksmøde i Vejle Kommune

Fra 09.30 til 12.30

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Torben Møller

IT ledernetværksmøde i Vejle Kommune 14 DEC 2016

Tema: Digital dannelse

 • 0930-0945 (15 min) - Opstart ved facilitator Torben Møller og velkomst ved Chef for Uddannelse og Læring Anette Jensen
 • 0945-1025 (40 min) - Jacob Brøndum Pedersen fra digitaldannelse.org introducerer os til begrebet Digital Dannelse: " I skyggen af den fysiske skole eksisterer en virtuel skole. Den virtuelle skole kan være lidt som det vilde vesten, hvor der bliver kastet med ris og ros som vinden blæser. Der udveksles opgaver, lektiehjælp, invitationer, billeder og sladder. Og når den virtuelle skole griber ind i den fysiske skole kan det medføre en lang række problemer i undervisningen - både som forstyrrelser eller uopmærksomhed.Den virtuelle skole kan ikke ignoreres. Den skal ledes og administreres ligesom alle andre elementer i skolen. Her gives nogle helt konkrete værktøjer til at starte denne proces".
 • 1025-1035 (10 min) - Pause
 • 1035-1115 (40 min) - Ovenpå forrige introduktion til Digital Dannelse som begreb, så går Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, cfdp.dk på og folder begrebet digital dannelse ud i rammen af sociale medier: "Den digitale dannelse for danske unge har i flere år ligget i et limbo mellem et ansvar i hjemmet og en dannelse i skolen, på lige fod med de klassiske fag. Uden at gå i klinch med hvor det formelle dannelsesansvar ligger, giver vi en kort indføring i den viden som på ledelsesniveau er nødvendig for at kunne navigere i de konflikter og problemfelter der kan komme i kølvandet på, at børn og unge-generationen har været uden formelt opsyn på de sociale medier. Vi giver en indføring i relevante og stadig aktuelle cases - f.eks. Elise Harritz, Lærke Bodilsen eller tilsvarende, og kigger både på de juridiske og tekniske aspekter hævnporno- og mobbe-kulturen, samt de bagvedliggende psykologiske processer - og mulige pædagogiske løsninger. Vi viser sagernes format og tilsigter en forståelse for hvordan man som leder, kan navigere og mægle i konflikterne herom - både elev-til-elev konflikterne, men også når forældre, undervisere og eks. SSP-personale inddrages.
  Vi viser hvorfor børn og unges digitale dannelse engang imellem viger pladsen for ondsindet internetkultur, og vi viser hvordan problemerne kan imødekommes og forhåbentlig løses.
  Diskussionerne om hævnporno og billeddeling bruges som afsæt for en parallel snak om online mobning, sladder-grupper, anonyme chat-tjenester o.lign.".
 • 1115-1135 (2 x 10 min) - Brug og misbrug af mobilen - restriktioner eller dialog? Hvad gør man som skoleleder - og hvorfor? Skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen i Horsens kommer i sit oplæg ind på en restriktiv holdning over for misbrug af mobilen i undervisningen. Heroverfor kommer afdelingsleder Heidi Krogh Lohdahl fra NOVA skolen i Vejle i sit oplæg ind på en mere dialogorienteret holdning til mobiler i undervisningen.
 • 1135-1155 (20 min) - Walk and talk - Tyve minutters walk and talk omkring Munkebjerg. I smågrupper diskuteres der ud fra spørgsmålet "Hvordan håndterer vi de sociale medier på skolen og hvad har vi som ledere tænkt at gøre det konkret" - skriv jeres handleplan, spørgsmål og undren ned.
 • 1155-1220 (25 min) - Spørg panelet - få vendt jeres undren og spørgsmål til lokale handlemuligheder direkte med panelet af eksperter og praktikere.
 • 1220-1230 (10 min) - Afrunding: formiddagens oplæg og drøftelser i relation til strategien Den digitale skole 2016-20 ved Mads Bo-Kristensen, Uddannelse og Læring.
 • 1230 - frokost