Om ITL

IT-ledernetværket – for ledere af Den Digitale Skole

Skoleledere i Vejle Kommune er gået sammen om at videreudvikle IT-ledernetværket som et læringsfællesskab.

Ambitionen med netværket er at facilitere en relevant blanding af formel og uformel kompetenceudvikling. Til IT ledernetværket er der både fysisk og virtuelt tilknyttet en netværksfacilitator.

IT-ledernetværkets styregruppe

Netværkets baggrund, formål og mål