Ordblindepatruljen.dk

Nu er muligheden der for at få gratis hjælp ift. ordblinde elever!
Kom om mød Vejle Kommunes nye Kompetencecenter for ordblindepatruljen.dk, og hør mere om de 3 ordblindepakker:
Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer Bliv samtidig klogere på den kommunale ordblindestrategi v. læsekonsulenterne.

Dato: 10. oktober kl, 8:45 – kl. 13:00
Sted: Petersmindeskolen, Teatersalen
Tilmelding senest den 29. september: anilu@vejle.dk

Overskrifterne for dagen er:

  • Præsentation af den kommunale strategi på ordblindeområdet v. læsekonsulenterne.
  • Proces og indhold fra Mølholm skoles arbejde med vejledning og handleplan for ordblindeområdet v.  afdelingsleder og læsevejleder.
  • Præsentation af Kompetencecenter for ordblindepatrulje.dk v. Lance Luscombe, Sisse Boll og Jesper Bøgild.

Undervejs vil der være mulighed for at reflektere over og arbejde med egen skoles lokale indsatser. Dagsorden og bilag sendes inden mødet via mail til skolelederne og i Skolekom-konferencen til læsevejlederne.

Med venlig hilsen   Lance Luscombe Skoleleder (mobil 2374 5595)

Bemærk: Dette tilbud gælder i første omgang Vejle Kommunes skoler. Hvis du har spørgsmål til patruljen og dens arbejde, så kontakt undertegnede.

Programmering i Folkeskolen

21st Century Skills, teknologiforståelse og digital dannelse

Se eller gense videooptagelsen af Anja Emilie Madsens oplæg om “Programmering i folkeskolen – kan eleverne programmere sig til 21st century skills, teknologiforståelse og digital dannelse?” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes kompetencer i praksis

Det 21. århundredes kompetencer i Folkeskolen

Se eller gense filmoptagelsen af det praksisnære oplæg fra Henriette Jacobsen og Lis W. Skousen, Ungdomscenter Vejle, om “Det 21. århundredes læringsfærdigheder – Sådan gør vi på vores skole” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes kompetencer i Vejle Kommune

Det 21. århundredes kompetencer – fokus og initiativer i Uddannelse & Læring, Vejle

Se eller gense filmoptagelsen af Charlotte Agerby Schultz og Mads-Bo Kristensens oplæg om “Det 21. århundredes kompetencer – fokus og initiativer i Uddannelse & Læring, Vejle” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Det 21. århundredes læringsfærdigheder i Folkeskolen

Hvordan arbejder man med det 21. århundredes læringsfærdigheder?

Se Henriette Jacobsen og Lis Winni Skousen fortælle om, hvordan de på Ungdomscenter Vejle har arbejdet med det 21. århundredes læringsfærdigheder.
Læs også deres præsentation (på nedenstående link) fra netværksmødet 30. august 2017, for 160 skoleledere, hvor de illustrerede deres  erfaringer med praksis eksempler.

Praksis eksempler på Det 21. århundredes kompetencer

Praksisnært oplæg om Det 21. århundredes læringsfærdigheder

Se skolelærerne Henriette Jacobsen og Lis W. Skousen, Ungdomscenter Vejle praksisnære oplæg om “Det 21. århundredes læringsfærdigheder – Sådan gør vi på vores skole”– afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

Link til oplægget: “Det 21. århundredes læringsfærdigheder – Sådan gør vi på vores skole”

Oplæg om fokus og initiativer i Uddannelse og Læring, Vejle

Vejle Kommune – om Det 21. århundredes kompetencer

Se Charlotte Agerby Schultz og Mads-Bo Kristensens oplæg om “Det 21. århundredes kompetencer – fokus og initiativer i Uddannelse & Læring, Vejle” – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring “Det 21 århundredes kompetencer”, i Vingsted Centret, 30. august 2017.

PDF fil: Vejle Kommune, Uddannelse og Læring – om Det 21. århundredes kompetencer

Ordblindepatruljen.dk

Hvordan støtter Ordblindepatruljen?

Se eller gense Ordblindepatruljen.dks oplæg om hvordan støtter Ordblindepatruljen op om ordblinde i hverdagen? – afholdt på ITlederen.dks temamøde omkring Kompenserende og kvalificerende IT, på Firkløverskolen, Give 18. maj 2017.