Sociale medier og skoleledernes betydning

Sociale medier og digital mobning

Hør Cand. Jur og Ph.d Helle Rabøl Hansen fortælle om sociale medier, digital mobning og skoleledelserne betydning.
Nye studier peger på, at det ikke er alle klasser der udvikler mobning – men klasser der har svært ved at finde fælles omdrejningspunkt og fælles mening med skolegangen.

Mobninger udspiller sig mange steder – bl.a på de sociale medier. Se mere på www.rummelighed.org/digital-mobning/

Unge og sociale medier

Wifi fri vinterferie og forældrerollen

Hør skoleleder Lance Luscombe fra Smidstrup Skærup skole udtale sig i P4 radioudsendelsen omkring emnet “Unge og medier”.

Ud fra undersøgelser som viser at børns mobilbrug lige før sengetid har indvirkning på den efterfølgende skoledag, taler Lance Luscombe i radioprogrammet om det at tage forældrerollen på sig og få børnene væk fra skærmene. Det kan bl.a. ske ved at holde wifi fri vinterferie og fokusere på brætspil og lignende.

Samtaleværktøj om digital dannelse

Digital dannelse og 21st skills

Jacob Brøndum fra Digitaldannelse.org fortæller om vigtigheden af at arbejde med digital dannelse. Han omtaler samtaleværktøjet “Det digitale kompetencehjul” – et gratis tilbud fra digitaldannelse.org, hvor man kan italesætte temaer omkring digital kompetencer.

Forældre – digital dannelse og sociale medier

 

Hvorfor bør forældre have viden om de sociale medier?

Digitale og sociale medier er i dag, for unge, en adgangsbillet til fællesskab og interesser. Vi må ikke undervurdere betydningen af det, der sker på de sociale netværk – hverken som skole eller forældre. Som skole har vi en stor forpligtigelse i form af at klæde vores unge mennesker på til at blive digitalt dannede og kunne træffe kloge valg – også på de sociale medier.

Men hvordan kan vi, som skole, hjælpe vores forældre til hjemme at støtte op om den digitale opdragelse?

Læs nedenstående artikel om et bud fra Smidstrup- Skærup Skole.

Artikel fra Smidstrup Skærup Skole, med bud på hvordan forældrene klædes på i forhold til digitale dannelse og opdragelse.

En skoleleder i netværket

Hvorfor et ITledernetværk?

Kristian Pedersen er skoleleder på Mølholm Skole – en skole med 600 elever fra 0-9. klasse. Han bruger aktivt temamøderne og ressourcerne fra hjemmesiden i sit daglige arbejde som leder. Han fremhæver bl.a. det fælles grundlag, som netværkets ressourcer giver skoleledelsen.

Opbakning til ITlederen.dk

Skolelederforeningen støtter op om ITlederen.dk

Formanden for Skolelederforeningerne i Damark, Claus Hjortdal, har med stor interesse fulgt ITlederen.dk og vil gerne understøtte initiativer som ITlederen.dk. Han ser et stort potentiale i, at andre kommuner etablerer lignende initiativer og på den måde “udfordrer” os.

Vi er utroligt glade for den støtte og opbakning Claus Hjortdal giver udtryk for.

ITlederen.dk bliver set!

ITlederen.dk som fagligt indspark

Se denne Youtube video og hør, hvordan  ITlederen.dks indlæg også anvendes uden for Vejle Kommune. Mogens, der er lærer på Friskolen Østerlund i Nordborg Kommune, anvender fx. indlægget fra vores temamøde omkring Digital Dannelse som et fagligt indspark på forældremøder og oplæg i sine 9. klasserne. Mogens fremhæver, at sproget er “konkret og til at forstå”.

Mange tak for dine kommentarer Mogens! Dem er vi naturligvis meget stolte af at høre!

Digital dannelse – set ud fra et ledelsesperspektiv

IT-ledernetværksmøde – 14. december 2016

Afholdt på Hotel Munkebjerg, Vejle

  • Chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune, Anette Jensen fra Vejle Kommune og IT ledernetværkets facilitor Torben Møller bød velkommen til dagens temamøde.
  • Ekspertindlæg – Jacob Brøndum Pedersen fra Digitaldannelse.org introducerede os til emnet Digital dannelse som begreb – se hans oplæg her og se hans refleksionsspørgsmål her, hvis du som leder selv ønsker at introducere emnet i dit ledelsesteam.
  • Ekspertindlæg – efterfølgende foldede Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, emnet Digital dannelse ud i unges brug af sociale medier – se hans oplæg her.
  • Brugerindlæg – Skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen i Horsens Kommune havde et oplæg omkringomkring mobilregler og digital dannelse – hent det her.
  • Brugerindlæg – i sit oplæg kom afdelingsleder Heidi Lodal  fra NOVA skolen i Vejle ind på hvordan NOVA skolen praktiserede sin dialogbaserede tilgang til mobilregler.
  • Spørg panelet – efter en walk and talk havde skolelederne mulighed for at få vendt sin undren og spørgsmål til lokale handlemuligheder direkte med panelet af eksperter og praktikere.
  • Afslutningsvis rundede Chef konsulent Mads Bo-Kristensen fra Uddannelse og Læring i Vejle Kommune temamødet af med at præsentere digitaliseringsstrategien for CSV, SCV og Ungdomsskolen, hvori Digital dannelse indgår – se den her.
    Til sidst præsenterede han også Inspirationspjecen udarbejdet af styregruppen omkring Digital dannelse, som er fyldt med inspiration til lederne, som vil igang med arbejdet omkring emnet Digital dannelse – se den her.